PDA

View Full Version : มรดกพ่อ 8 ลำดับการจอง และรายละเอียด ลำดับที่ 1 - 10golfks
06-10-16, 06:46 PM
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งจองค่ะ หากผิดพลาดประการใด กรุณาโพสแจ้ง

ในการนี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเล่มของการสั่งจองได้ ยกเว้นเปลี่ยนแบบมีด

หากรายการลูกค้าท่านใดถูกต้องแล้ว โอนเงิน มีดมรดกพ่อ รอบ 8 ตามบัญชีนี้เลย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชุมแพ ชื่อบัญชี นายบุญโฮม ชาอุ่น เลขที่บัญชี 647-2-26621-2

โอนเต็มจำนวนหรือครึ่งหนึ่งของราคาก็ได้ โอนจำนวนเงิน ตามด้วยเศษสตางค์ตามเลขที่คิว เหมือนที่เคยทำมาครับ

โอนแล้ว PM แจ้งที่ ลุงเค หรือ golfks หรือ ดุ๊ยดุ่ย ครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Krit (คห.33)
กฤตพงศ์ ฐานะรักษ์ โทร.0896642228 163 ม.4 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
1. อีตัด O1 ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 7,500 บาท
2. อีตัดธรรมดา ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 3,200 บาท
3. Parang light color จำนวน 1เล่ม ราคา 3,200 บาท
4. มรดกพ่อมาตฐาน 11 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม จำนวน 1,800 บาท
5. หนอนใหญ่ SUP9A HP +แปมหวาย 350 จำนวน 1 เล่ม ราคา 4,450 บาท
รวม 5 เล่ม ราคา 20,150 บาท + ค่าส่ง 500 บาท รวมเป็นเงิน 20,650.01 บาท โอนแล้ว 9,000.01 บาท 7/10/2559 โอนครบแล้ว 11,650.01 บาท 2/12/2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. บัวลอย (คห.34)
Email : jaroenchai2510@gmail.com
1. มรดกพ่อมาตรฐาน ใบมีดยาว 11 นิ้ว • SUP9A CH: 1,800 บาท จำนวน 1 เล่ม ราคา 1,800 บาท
2. อีลั่นทม BL: 9.5 นิ้ว OAL: 16.5 นิ้ว • SUP9A CH: 1,700 บาท ฝักไม้ +200 จำนวน 2 เล่ม เล่ม ราคา 3,800 บาท
รวม 3 เล่ม ราคา 5,600 บาท + ค่าส่ง 300 บาท รวมเป็นเงิน 5,900.02 บาท โอนแล้ว 3,000.02 บาท 23/10/2559 โอนครบแล้ว 2,900.02 บาท 12/12/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. the_nus (คห.35)
นพพร วงศ์เสงี่ยม the_nus@hotmail.com
19/4 ซ.วัดประดิษฐาราม ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
1. มีดลาบ ใบมีดยาว 10 นิ้ว ด้าม : หวาย เหล็ก O1 จำนวน 1 เล่ม 6,500 บาท
2. ตัดอ้อย. ใบมีด : SUP9 ด้าม: ไผ่ จำนวน 1 เล่มครับ ราคา 1,800 บาท
รวม 2 เล่ม ราคา 8,300 บาท + ค่าส่ง 200 บาท รวมเป็นเงิน 8,500.03 บาท โอนแล้ว 4,500.03 บาท 12/10/2559 โอนครบแล้ว 4,000.03 บาท 4/12/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. kea30 (คห.36)
ศิริพร อิ่มสำราญ 92/2 ม.2 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 โทร.0813579938
1. Ugly Yanagiba Blade Steel: 52100 จำนวน 1 เล่ม ราคา 4,500.บาท
2. มีดตัดอ้อย SUP9 จำนวน 1 เล่ม ราคา 1,800 บาท
3. Big bad bone SUP9 (salt bath) จำนวน 1 เล่ม ราคา 8,500 บาท
รวม 3 เล่ม ราคา 14,800 บาท + ค่าส่ง 300 บาท รวมเป็นเงิน 15,100.04 บาท โอนครบแล้ว 15,100.04 บาท 7/10/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. wayu (คห.37)
วิทวัส เมฆสุวรรณ
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น4(ห้องช่าง) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 0869561338
1. มรดกพ่อมาตรฐานใบมีดยาว 11 นิ้ว ผิวใบมีด ขัดขาว จำนวน 1เล่ม ราคา 1,800 บาท
2.อีตัดธรรมดา : ใหญ่ SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม ราคา 3,200 บาท
รวม 2 เล่ม ราคา 5,000 บาท + ค่าส่ง 200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200.05 บาท โอนแล้ว 3,000.05 บาท 14/10/2559 คงเหลือ 2,200.05 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. tumtump (คห.38)
ศุภพงศ์ สอนสังข์ 187 หมู่9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
1. Ugly Yanagiba Blade Steel: 52100 จำนวน 2 เล่ม ราคา 4,500 บาท รวม 9,000 บาท
2. มีดตัดอ้อย SUP9 ด้ามไผ่ จำนวน 2 เล่ม ราคา 1,800 บาท รวม 3,600 บาท
3. มีดลาบ O1 ด้ามไผ่ ฝักไม้ จำนวน 1 เล่ม ราคา 6,500 บาท
4. หนอนใหญ่ O1ด้ามไผ่ จำนวน 1 เล่ม +แปมหวาย 350 บาท รวม 5,450 บาท
6. มรดกพ่อมาตฐาน 11 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1เล่ม ราคา1,800 บาท
รวม 7 เล่ม ราคา 26,350 บาท + ค่าส่ง 700 บาท รวมเป็นเงิน 27,050.06 บาท โอนครบแล้ว 27,050.06 บาท 18/11/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ppkos (คห.39)
ชื่อ นายพงศกร โกฉัยพัฒน์
ส่ง นายพรชัย กลัดวงษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0812558042 E-mail: phongsakorn.s@gmail.com
มีดเหน็บสั้นมาตรฐาน ใบมีดยาว 9 นิ้ว
เล่มที่ 1 ด้ามกลม ฝักไม้ เพิ่มแปมหวาย ราคา 1,700+350 รวม 2,050 บาท
เล่มที่ 2 ด้ามกลม ฝักไม้ ราคา 1,700 บาท
เล่มที่ 3 ใบมีดผิวไฟ ด้ามเหลี่ยมแบบมรดกพ่อมาตรฐาน ฝักไม้ ราคา 1,700 บาท
รวม 3 เล่ม ราคา 5,450 บาท + ค่าส่ง 300 บาท รวมเป็นเงิน 5,750.07 บาท โอนครบแล้ว 5,750.07 บาท 8/10/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. monyiam (คห.40)
มนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0817180672 monyiam@gmail.คอม
1. มีดเหน็บมาตรฐาน ใบมีดยาว 11 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม ราคา 1,800 บาท
2. บังตอน้อย BL: 8 นิ้ว OAL: 14 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม + ฝักไม้ 300 รวม 1,800 บาท
รวม 2 เล่ม ราคา 3,600 บาท + ค่าส่ง 200 บาท รวมเป็นเงิน 3,800.08 บาท โอนครบแล้ว 3,800.08 บาท 10/10/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. kengDD (คห.41)
ประลองพล เพี้ยงบางยาง 202/669 แก้ว-สุภาพ อพาร์ทเม้นต์ ซ.รามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร 0926927377
1.อีลั่นทม ราคา 1,700 บาท จำนวน 2 เล่ม +ฝักไม้ 200 รวม 3,800 บาท
รวม 2 เล่ม ราคา 3,800 บาท + ค่าส่ง 200 บาท รวมเป็นเงิน 4,000.09 บาท โอนครบแล้ว 4,000.09 บาท 12/10/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. bambright (คห.42)
1. มีดไอ้เฟืองใบมีดยาว 10 นิ้ว 52100 จำนวน 1 เล่ม ราคา 6,500 บาท
รวม 1 เล่ม ราคา 6,500 บาท + ค่าส่ง 1 บาท รวมเป็นเงิน 6,600.10 บาท โอนครบแล้ว 6,600.10 บาท 9/10/2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krit
07-10-16, 02:24 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Krit (คห.33)
กฤตพงศ์ ฐานะรักษ์ โทร.0896642228 163 ม.4 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
1. อีตัด O1 ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 7,500 บาท
2. อีตัดธรรมดา ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 3,200 บาท
3. Parang light color จำนวน 1เล่ม ราคา 3,200 บาท
4. มรดกพ่อมาตฐาน 11 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม จำนวน 1,800 บาท
5. อีลั้นทม SUP9A CH +ฝัก 200 + แปมหวาย 350 จำนวน 1 เล่ม ราคา 2,250 บาท
รวม 5 เล่ม ราคา 17950 บาท + ค่าส่ง 500 บาท รวมเป็นเงิน 18,450.01 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเปลี่ยนแบบมีดลำดับที่ 5 จาก อีลั่นทม sup9a ch
เป็น หนอนใหญ่ sup9a hp+แปมหวาย
(ทุกเล่มที่ด้ามเป็นไม้ไผ่ ขอด้ามทรงสวยๆนะคับ ขอบคุณคับ)

golfks
07-10-16, 12:43 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Krit (คห.33)
กฤตพงศ์ ฐานะรักษ์ โทร.0896642228 163 ม.4 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
1. อีตัด O1 ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 7,500 บาท
2. อีตัดธรรมดา ใหญ่ จำนวน 1 เล่ม ราคา 3,200 บาท
3. Parang light color จำนวน 1เล่ม ราคา 3,200 บาท
4. มรดกพ่อมาตฐาน 11 นิ้ว SUP9A CH จำนวน 1 เล่ม จำนวน 1,800 บาท
5. อีลั้นทม SUP9A CH +ฝัก 200 + แปมหวาย 350 จำนวน 1 เล่ม ราคา 2,250 บาท
รวม 5 เล่ม ราคา 17950 บาท + ค่าส่ง 500 บาท รวมเป็นเงิน 18,450.01 บาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเปลี่ยนแบบมีดลำดับที่ 5 จาก อีลั่นทม sup9a ch
เป็น หนอนใหญ่ sup9a hp+แปมหวาย
(ทุกเล่มที่ด้ามเป็นไม้ไผ่ ขอด้ามทรงสวยๆนะคับ ขอบคุณคับ)

แก้ไขแล้วครับ

Krit
07-10-16, 12:58 PM
แก้ไขแล้วครับ

โอนเงินมัดจำให้แล้วคับ

kea30
07-10-16, 07:16 PM
โอนเรียบร้อยแล้วนะคะ ^^

monyiam
08-10-16, 03:13 AM
8. ถูกต้องครับ

ppkos
08-10-16, 11:40 AM
คิว 7 โอนเงิน และแจ้งที่อยู่จัดส่งทาง PM เรียบร้อยครับ

golfks
08-10-16, 11:53 AM
รับทราบการโอน ขอบคุณครับ

bambright
09-10-16, 11:21 AM
อันดับ 10 โอนแล้วครับ รายละเอียดแจ้งPMให้หมอดุ่ยทราบแล้วครับ

monyiam
10-10-16, 11:24 AM
ลำดับที่ 8 โอนแล้วนะครับ

the_nus
12-10-16, 09:33 PM
ลำดับที่3 โอนมัดจำให้แล้วนะครับ

wayu
14-10-16, 05:25 PM
ลำดับที่ 5 ได้โอนเงินมัดจำให้แล้วนะครับ. วันที่ 14/10/59
PM. แจ้ง คุณ golfksแล้วครับ

kengDD
21-10-16, 01:07 AM
โอนทั้งหมดและแจ้งคุณgolfksไปเมื่อวันที่ 12 แล้วครับผม
ขอบคุณครับ

บัวลอย
26-10-16, 09:45 AM
ลำดับ 2 โอนมัดจำแล้ว 3000.02 บาท

ลุงเค
02-11-16, 06:37 PM
ลำดับที่1 ใกล้เสร็จแล้ว 4เล่มเหลือแต่โอวัน......ครับ:)

tumtump
18-11-16, 09:01 PM
ลำดับ6โอนเต็มจำนวนแล้วครับ 27,050.06บาท

wayu
28-11-16, 04:44 PM
ลำดับที่5โอนเงินส่วนที่เหลือให้แล้วนะครับ
PM แจ้ง คุณ golfks แล้วนะครับวันนี้

Krit
02-12-16, 05:59 PM
ลำดับที่ 1โอนครบแล้วคับ

the_nus
04-12-16, 06:29 PM
ลำดับ3 โอนครบแล้วนะครับ

the_nus
27-12-16, 08:17 PM
ไม่ได้ทำใจไว้ก่อน แม่บ้านบอกว่ามีพัสดุ นึกว่าพวกของเล่นที่สั่งเลยไม่ได้สนใจ เพิ่งกินข้าวเสร็จเดินมาจะแกะ เห็นชื่อผู้ส่งน้ำตาคลอ555

คันมือแทบอยากจะหยิบไปหาไม้ฟัน

ขอบคุณช่างบุญโฮมและทีมงานมากครับ