ประกาศ
View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

  1. สอบถามคร บ

    [QUOTE=R-THO;57148]ผมจองเหน็บมาตรฐาน และลั่นทม อย่างละ เล่ม โดยไปเขียนจองไว้กับช่างบุญโฮมที่โรงตีมีด คราวไปเที่ยวคอนสานเมื่อปีที่แล้ว ช่าง บอกว่ารอคิวคงได้ประมาณ ก.ค.56 ไม่ทราบว่าถึงคิวหรือยังครับ (niya0052@gmail.com) /พิษณุโลก
    Categories
    Uncategorized