ประกาศ
  • Advertisement

  • คู่ Duo

    ตอนนี้เป็นช่วงมหกรรมการขุดคุ้ยของเก่า ก็เลยมาเจอนี่เข้า

    ... คู่ MS .... Langley & Rambert ...

    MS หลายคนได้แล้วก็หายสาบสูญไป ทิ้งงานไว้น้อยมาก ... บางคนก็ใจรักในมีดครัว พวกทำแต่มีดครัวขายอย่างเดียว เหมือนกับว่าสอบได้แล้วก็แค่นั้น แค่บอกว่า ข้าก็ทำได้
    This article was originally published in forum thread: คู่ Duo started by มารกิ View original post
    Comments 2 Comments
    1. pruekmata's Avatar
      pruekmata -
      Sports Book News
    1. Tyn's Avatar
      Tyn -
      งามแท้ๆคับ