ประกาศ
View RSS Feed

R-THO

สอบถามคร บ

Rate this Entry
[QUOTE=R-THO;57148]ผมจองเหน็บมาตรฐาน และลั่นทม อย่างละ เล่ม โดยไปเขียนจองไว้กับช่างบุญโฮมที่โรงตีมีด คราวไปเที่ยวคอนสานเมื่อปีที่แล้ว ช่าง บอกว่ารอคิวคงได้ประมาณ ก.ค.56 ไม่ทราบว่าถึงคิวหรือยังครับ (niya0052@gmail.com) /พิษณุโลก
Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments