ประกาศ
No Recent Activity

2 Visitor Messages

 1. View Conversation
  วันที่ 31 มีนาคม 2555          ปราสาทบึงมาลา – ปราสาทบันทายสี – นครวัด
  07.30 น.​บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.30 น.​ออกเดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา ปราสาทบันทายสี
  12.00 น.​บริการอาหารกลางวัน แบบ Set Box
  13.00 น.​ออกเดินสู่ปราสาทนครวัด
  19.00 น.​บริการอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดง
  21.30 น.​เดินทางกลับสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
   
  วันที่ 1 เมษายน 2555          ตลาดเก่าปะซาจ๊ะ – เมืองศรีโสภณ – ด่านปอยเปต
  07.00 น.​บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น.​นำท่านออกเดินทางสู่ตลาดเก่าปะซาจ๊ะ เข้าเมืองบันเตียเมียงเจย(ศรีโสภณ)
  12.00 น​บริการอาหารกลางวัน
  13.00 น.​นำท่านเข้าชมปราสาทบันทาฉะมาร์
  16.30 น.​เดินทางถึง ด่านปอยเปต ชายแดนไทย-กัมพูชา เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าตลาดโรงเกลือ(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
  18.00 น.​ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
  22.00 น.​เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 2. View Conversation
  วันที่ 30 มีนาคม 2555​   กรุงเทพฯ – ด่านปอยเปต – ปราสาทตาพรม – ปราสาทหินบายน – นครวัด
  03.30 น.​คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงาน อังเคิล ตือ ทราเวลให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าสัมภาระ
  03.45 น.​ออกเดินทางสู่จังหวัด สระแก้ว โดยรถบัสปรับอากาศ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  07.30 น.​เดินทางถึงจังหวัดสระแก้ว แวะปั๊ม เชิญท่านปฏิบัตภาระกิจส่วนตัวยามเช้า (อาหารเช้าตามอัธยาศรัย)
  08.00 น.​เข้าสู่ด่านปอยเปต พรมแดนระหว่างไทย – กัมพูชา (เจ้าหน้าที่ทำหนังสือผ่านแดน) ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้า สู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
  11.30 น.​บริการอาหารกลางวัน
  12.30 น.​ออกเดินทางสู่ ปราสาทตาพรม ปราสาทบายน ปราสาทนครธม ปราสาทนครวัด
  17.30 น.​รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารไทยสวัสดี
  18.30 น.​นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซิตี้ อังกอร์ หรือ สไมลิ่ง โฮเทล
  19.30 น.​เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
   
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
About ตี๋มือเก่า

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
243
Posts Per Day
0.07
Visitor Messages
Total Messages
2
Most Recent Message
10-03-12 10:33 PM
General Information
กิจกรรมล่าสุด
21-06-13 12:48 AM
วันที่สมัคร
13-08-11
Referrals
0