เป็น Limb คนละรุ่นกันครับ ใส่ด้วยกันไม่ได้ Riser ตัวนี้ต้องใช้กับ Limb ที่ช่วงต่อเป็นเหลี่ยม และเป็นรูพอดีกับตัวน๊อตยึดครับ วึ่งจะเป็น Limb สำหรับคัน เทรดดี้ชันแนล
ตัว Limb ที่ได้มานั้นต้องใช้กับ...