ว้าว ...
แจ่มแจ้ง จากประสบการณ์จริง ๆ เลย ... :2TU::2TU::2TU: