จองมีดเหน็บมาตรฐาน ใบมีดยาว11นิ้ว
SUP9A CH: 1,800.00
กฤษณ์ เชาว์พานิช ขอนแก่น
0944684226
chaopanich@gmail.com