ผมว่าหลายคน ผมด้วย รอให้ลุง อยาก กลับมาทำมีดอีกครับ อาจจะเพื่อทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น