เห็นด้วยครับ มีดสำหรับผมคือเครื่องมือตัดเป็นหลัก อันนี้มิติแรก
แต่จะใช้สอยได้มากกว่านั้นหรือเปล่าต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ
ตัวนี้ปลายแหลม ด้ามมีชอล์ยเล็กน้อยกันมือรูดเข้าหาคม ด้ามพันไหมเพิ่มการเกาะมือ...