เคยเจอครับ ส่วนใหญ่เป็นน้องๆที่เรียนวัสดุ ให้มาช่วยทำการบ้านครับ
อีกส่วนหนึ่งเป็นภาคธุรกิจ ต้องการคำปรึกษาด้านเทคนิค

การหาคำตอบในเชิงเทคนิคจากเวบบอร์ดสาธารณะเป็นเรื่องอันตราย เพราะคนรู้จริงก็มี...