สวัสดีครับ ผมไปรับ Bob Lee Dark Archer จาก AT มาพึ่งเห็นใบรับประกันครับ เราต้องส่งไหมครับ ส่งที่ไหนครับ AT หรือต่างประเทศ ถ้าเป็นต่างประเทศจะส่งอย่างไร ขอบคุณครับ