ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง กฎ กติกา มารยาท Traditional ของ TOAC

 1. #11
  ยิงอย่าให้หลุดเป้า ก็พอครับ สำหรับผม
  "......ฉันเป็นคนบ้า เพราะว่าสติไม่ดี
  ไม่ใช่คนไม่ดี ฉันมีสติไม่ดี
  ฉันเป็นคนบ้า ไม่ใช่คนไม่ดี
  ฉันสติไม่ดี ฉันเป็นคนบ้า........"

 2. #12
  ที่จริงสำหรับการ revise ข้อกำหนดในการแข่งขันใน class Traditional
  เรามีการคุยนอกรอบกันหลายครั้งในหมู่คนยิงเทรดดี้ส่วนหนึ่ง บ้างก็เห็นด้วยกับบางข้อ บ้างก็ไม่เห็นด้วยกับบางข้อ
  บ้างก็งงกับเหตุผลบางข้อ (แต่ไม่รู้จะถามใคร) ...และสุดท้ายก็ไม่มีข้อสรุป เนื่องด้วยปัญหาหลักอย่างหนึ่งก็คือ

  เราไม่มีผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก TOAC ให้เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในกติกา (เนื่องจากเป็นกติกาในนามของชมรม TOAC)
  นั่นทำให้ข้อมูลความเห็นในเรื่องกติกาล่องลอยไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด (เพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าชี้ขาด...เนื่องจากคนชี้ขาดจะเปนคนที่ถูกด่ามากที่สุด ทั้งต่อหน้า และลับหลัง)

  ในส่วนของเทรดดี้แก๊งค์ ก็เปนแค่กลุ่มคนที่ยิงเทรดดี้เฉยๆ ลอยๆ กันอยู่ โดยมีแกนหลักๆ อยู่ไม่กี่คน และสมาขิกอีกหลายสิบคน
  แต่ในกลุ่มก็ไม่มีใครเปนหัวหน้ากลุ่มอย่างชัดแจ้ง มีแต่บทบาทซึ่งแต่ละคนช่วยกันแบ่งเบาอยู่...แต่ก็ไม่ได้เปนกลุ่มที่แยกจาก TOAC

  สำหรับกลุ่ม TDG เองในแกนหลักก็มีการแชร์ความเห็นที่ตรงกันบางส่วน และไม่ตรงกันบางส่วน เช่น ข้อจำกัดของคันธนูบางเรื่อง และเทคนิควิธีการยิงทั้งหมด
  "แต่ใครจะเปนคนชี้ขาด"????

  ที่จริงความคิดที่แตกต่างก็ไม่ได้ทำเราขัดแย้ง แต่การไม่แสดงความเห็นในเวลาที่เราต้องการความเห็น มันอาจทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลทำได้ยาก
  ขออย่างเดียวคือหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยเสนอ เพราะไม่งั้น จะไม่ได้เป็นการต่อยอดจากของเดิม แต่เป็นการเริ่มใหม่ ซึ่งอาจทำให้ทุกคนเสียเวลาครับ

  บางคนไม่กล้าแสดงความเห็นบนบอร์ด เพราะกลัวโดนโจมตีจากท่านอื่นที่ไม่เห็นด้วย
  บางคนไม่กล้าแสดงความเห็นบนบอร์ด เพราะเพิ่งเข้ามาเล่นเทรดดี้ เลยไม่กล้าถาม (เลยเก็บข้อมูลอย่างเดียวดีกว่า)
  บ้างก็รอติอย่างเดียวดีกว่า ง่ายดี
  บ้างก็เห็นว่าไม่อยากเข้าสู่วังวนและเห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก รอสรุปเลยดีกว่า ยังไงก็ตามนั้นอยู่แล้ว
  บางคนก็พิมพ์แล้วลบ พิมพ์แล้วลบอยู่บนหน้าจอ...แต่ไม่ส่ง
  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ เป็นต้น

  ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เปิดกระทู้ครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาที่แน่นอนที่จะปิดกระทู้ ทุกอย่างก็จะลอยไปมาอีกเหมือนเดิมครับ

  ผมขอเสนอให้จัด meeting party ครับ ที่ไหนก็ได้เลือกมาสักวัน
  กินไปคุยไป ใครอยากคุยก็มา ค่ากินก็หารกันก็ได้ หรือจะสบายใจแบบต่างคนต่างจ่ายก็ได้ หรือบ้านใครสักหลังที่ว่าง
  หรือเป็น Traddy Party โดยมี Rule เป็น Topic ก็ได้
  (ข้อมูลการ comment จาก web จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการคุยด้วย)

  ด้วยความเคารพครับ
  อ้อ

 3. #13
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ stormhead อ่านข้อความ
  ที่จริงสำหรับการ revise ข้อกำหนดในการแข่งขันใน class Traditional
  เรามีการคุยนอกรอบกันหลายครั้งในหมู่คนยิงเทรดดี้ส่วนหนึ่ง บ้างก็เห็นด้วยกับบางข้อ บ้างก็ไม่เห็นด้วยกับบางข้อ
  บ้างก็งงกับเหตุผลบางข้อ (แต่ไม่รู้จะถามใคร) ...และสุดท้ายก็ไม่มีข้อสรุป เนื่องด้วยปัญหาหลักอย่างหนึ่งก็คือ

  เราไม่มีผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก TOAC ให้เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในกติกา (เนื่องจากเป็นกติกาในนามของชมรม TOAC)
  นั่นทำให้ข้อมูลความเห็นในเรื่องกติกาล่องลอยไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด (เพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าชี้ขาด...เนื่องจากคนชี้ขาดจะเปนคนที่ถูกด่ามากที่สุด ทั้งต่อหน้า และลับหลัง)

  ในส่วนของเทรดดี้แก๊งค์ ก็เปนแค่กลุ่มคนที่ยิงเทรดดี้เฉยๆ ลอยๆ กันอยู่ โดยมีแกนหลักๆ อยู่ไม่กี่คน และสมาขิกอีกหลายสิบคน
  แต่ในกลุ่มก็ไม่มีใครเปนหัวหน้ากลุ่มอย่างชัดแจ้ง มีแต่บทบาทซึ่งแต่ละคนช่วยกันแบ่งเบาอยู่...แต่ก็ไม่ได้เปนกลุ่มที่แยกจาก TOAC

  สำหรับกลุ่ม TDG เองในแกนหลักก็มีการแชร์ความเห็นที่ตรงกันบางส่วน และไม่ตรงกันบางส่วน เช่น ข้อจำกัดของคันธนูบางเรื่อง และเทคนิควิธีการยิงทั้งหมด
  "แต่ใครจะเปนคนชี้ขาด"????

  ที่จริงความคิดที่แตกต่างก็ไม่ได้ทำเราขัดแย้ง แต่การไม่แสดงความเห็นในเวลาที่เราต้องการความเห็น มันอาจทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลทำได้ยาก
  ขออย่างเดียวคือหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยเสนอ เพราะไม่งั้น จะไม่ได้เป็นการต่อยอดจากของเดิม แต่เป็นการเริ่มใหม่ ซึ่งอาจทำให้ทุกคนเสียเวลาครับ

  บางคนไม่กล้าแสดงความเห็นบนบอร์ด เพราะกลัวโดนโจมตีจากท่านอื่นที่ไม่เห็นด้วย
  บางคนไม่กล้าแสดงความเห็นบนบอร์ด เพราะเพิ่งเข้ามาเล่นเทรดดี้ เลยไม่กล้าถาม (เลยเก็บข้อมูลอย่างเดียวดีกว่า)
  บ้างก็รอติอย่างเดียวดีกว่า ง่ายดี
  บ้างก็เห็นว่าไม่อยากเข้าสู่วังวนและเห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก รอสรุปเลยดีกว่า ยังไงก็ตามนั้นอยู่แล้ว
  บางคนก็พิมพ์แล้วลบ พิมพ์แล้วลบอยู่บนหน้าจอ...แต่ไม่ส่ง
  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ เป็นต้น

  ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เปิดกระทู้ครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาที่แน่นอนที่จะปิดกระทู้ ทุกอย่างก็จะลอยไปมาอีกเหมือนเดิมครับ

  ผมขอเสนอให้จัด meeting party ครับ ที่ไหนก็ได้เลือกมาสักวัน
  กินไปคุยไป ใครอยากคุยก็มา ค่ากินก็หารกันก็ได้ หรือจะสบายใจแบบต่างคนต่างจ่ายก็ได้ หรือบ้านใครสักหลังที่ว่าง
  หรือเป็น Traddy Party โดยมี Rule เป็น Topic ก็ได้
  (ข้อมูลการ comment จาก web จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการคุยด้วย)

  ด้วยความเคารพครับ
  อ้อ
  ตาอ้อว่างเว้นจากการผลิตลูกแล้วเหรอจะว่าไปแล้วเรื่องกฎกติกาของเทรดดี้นี่คารังคาซังมานานแล้วมีการคุยนอกรอบกันก็บ่อยจนครั้งล่าสุดผมบอกให้กลุ่มTDGที่อยู่ในคณะทำงานชมรมTOACไปคุยกันทำกฎกติกาให้ง่ายๆแฟร์กับทุกคนและที่สำคัญให้มีผลบังคับใช้กับทุกคนมีข้อสรุปแล้วเอาเข้าที่ประชุมกรรมการชมรมฯแล้วผมจะเป็นคนประกาศเอง(เรื่องโดนด่าไม่กลัวอยู่แล้วถ้าเจตนาเราบริสุทธิ์)
  ปล. งานอาร์ตเวิ้คPrincess cup2012เสร็จหรือยัง

 4. #14
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ วิธ อ่านข้อความ
  ปล. งานอาร์ตเวิ้คPrincess cup2012เสร็จหรือยัง
  ตอบอย่างลูกผู้ชายครับป๋า ว่า....


  ยังครับ

 5. #15
  เห็นบอกมีคุยนอกรอบกันหลายครั้ง

  งั้นแต่ละคนก็มาลงไว้ในนี้เลยครับว่าอยากจะยกเลิกข้อไหน แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อไหน

  จะให้ดีก็มีเหตุผลประกอบเพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเองก็น่าจะดีครับ

  อีกอย่างคือข้อกำหนดใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่อ่ะครับ

  แต่ส่วนตัวคิดว่าอันเดิมก็น่าจะเหมาะแล้วครับ

 6. #16
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ stormhead อ่านข้อความ
  ยังครับ

  สู้ๆครับลวกเพี่ย
  โรงเรียนสอนกีฬายิงธนู "ArcheryThai Archery School"
  เรียนรู้จริง จากประสบการณ์จริง ผลงานจริง ตรวจสอบได้

  วางแผนและควบคุมการสอนโดยอดีตนักกีฬายิงธนูทีมชาติ,
  แชมป์ประเทศไทยหลายสมัยและทีมงานชั้นนำของวงการยิงธนูไทย

  tel. 081-256-2671 (เที่ยงวัน - สี่ทุ่ม)


  ติดตามสาระและข่าวสารเกี่ยวกับกีฬายิงธนูทั้งในและต่างประเทศได้ที่
  >>--------->www.facebook.com/ArcherySchool<---------<<

  >>-----> Website
  >>-----> facebook.com/ArcherySchool

 7. #17
  Registered User ยักษ์ใหญ่'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Aug 2011
  สถานที่
  มหานคร
  ข้อความ
  353
  ผมเชื่อว่าหลายคนมีความคิดเห็นของตัวเองอยู่บ้าง แต่เก็บเอาไว้ไม่กล้าแสดงออก เก็บเอาไว้จน "ตกตะกอน"
  วันหนึ่ง เมื่อเราจะตักน้ำที่เราคิดว่าใสได้ที่แล้วไปใช้ ปรากฎว่าตะกอนก็ลอยฟุ่งขึ้นมาอีก
  ครั้งแล้วครั้งเล่า.......
  ทำไมไม่หาอะไรมากรองน้ำเลยละครับ ใช้เวลาหน่อย ยุ่งยากขึ้นอีกนิด แต่ระยะยาวมันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า


  ขอบคุณ Stormhead ครับ พูดได้ตรงจุดถูกประเด็นเลยครับ


  เห็นด้วยกับ Thammaluk ว่าควรนำมาโพสท์ลงใน รอบกองไฟ
  ด้วยใครที่มีโอกาสเห็น กระทู้ในเวลาที่ไม่ตรงกัน ต่างสถานที่กัน ก็สามารถออกความเห็นได้ น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าคุยนอกรอบ
  ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะคุยนอกรอบ ผมยินดีครับ

  ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าใครจะว่า จะตำหนิ โดนโจมตี ในเมื่อเราำทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ผมเองบอกตรงนี้เลยว่า "โดนเรื่องนี้มาเยอะ" มีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  แต่บังเอิญว่าผมค่อนข้างเป็นคนรั้น ถ้าผมอยากทำ ห้ามผมยากครับ


  ในใจผม...คิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เพื่อที่จะได้นำมาใช้ใน Princess Cup ปีนี้
  เราเองก็ได้ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ยังไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคในการยิง Traditional
  กลุ่มก็ค่อยๆ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ใช้ไปอีกสักปีคงไม่มีผลเสียอะไร
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ยักษ์ใหญ่ : 27-03-12 เมื่อ 02:45 PM
  ......สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
  ..........สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
  ..............สองนัยน์สายพระเนตร ทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
  ......สองพระกรรณสดับกล เพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
  ..........สองบ่าที่ทรงแบก แต่วันแรกครองพารา
  ..............แปดสิบหกพระชันษา ทั้งสองบ่ามิเคยเบา

 8. #18
  Registered User ยักษ์ใหญ่'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Aug 2011
  สถานที่
  มหานคร
  ข้อความ
  353
  ตั้งแต่วันที่เริ่มรวบรวมกฏกติกา ผมเองตั้งใจไว้เป็นชั้นต้นว่าต้องการ "ลดประเด็นความได้เปรียบเสียเปรียบกัน" เป็นเรื่องหลัก
  เอาละครับ ผมขออนุญาต 'ชำแหละ' ทีละข้อเลยแล้วกัน


  1. ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุของคันธนู ว่าจะเป็น Recurve One Piece หรือ Takedown, Longbow, Turkish Bow, Kyudo, Mongolian, Horn Bows, คันไม้หรือคันอลูมีเนียม, หรือธนูเหลาเอง, ฯลฯ


  ปีแรกที่เริ่มคิดจะเขียนกฎกติกา ก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่า ประสิทธิภาพของคันธนูสมัยใหม่ กับคันไม้เหลาเอง หรือคันฝึกหัด ที่เอามาใช้ยิงแข่ง มันแตกต่างกันมาก ประสิทธิภาพในการยิงย่อมไม่เหมือนกันแน่
  เรื่องนี้เลยเป็นประเด็นว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันของผู้เข้าแข่งขัน

  ด้วยเหตุที่สมาชิกที่มายิง Traditional มีจำนวนไม่มากพอที่จะจำกัดกลุ่มประเภทธนูให้ละเอียดกว่านี้ได้
  การจำกัด Longbow, จำกัด Takedown, One-piece, etc. เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องนำมารวมกัน
  โดยต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของคันแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน คันระดับ Hi-end เทียบกับคันไม้ฝึกหัด ยังคงมีอยู่ แต่ไม่ถือเป็นประเด็นหลัก


  2. คันธนูเป็นแบบปกติเหมือนที่ใช้ยิงทั่วไป (ห้ามเป็นแบบ Shoot-through) กำหนดให้มีสายยิงหนึ่งเส้น ขึงระหว่างปลายลิ้มทั้งสองข้าง

  อันนี้ ไม่ต้องตีความ หากแต่ธนูแบบ Shoot-through ผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ แบบ Recurve หรือ Traditional
  แต่เท่าที่ทราบมันยิงได้เสถียรกว่าคันธนูที่มีหน้าต่างคันธรรมดาทั่วไป
  ข้อนี้ลอกมาจาก FITA ครับ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ยักษ์ใหญ่ : 27-03-12 เมื่อ 05:31 PM
  ......สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
  ..........สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
  ..............สองนัยน์สายพระเนตร ทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
  ......สองพระกรรณสดับกล เพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
  ..........สองบ่าที่ทรงแบก แต่วันแรกครองพารา
  ..............แปดสิบหกพระชันษา ทั้งสองบ่ามิเคยเบา

 9. #19
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ยักษ์ใหญ่ อ่านข้อความ
  ตั้งแต่วันที่เริ่มรวบรวมกฏกติกา ผมเองตั้งใจไว้เป็นชั้นต้นว่าต้องการ "ลดประเด็นความได้เปรียบเสียเปรียบกัน" เป็นเรื่องหลัก
  เอาละครับ ผมขออนุญาต 'ชำแหละ' ทีละข้อเลยแล้วกัน
  ตอนแรกเห็นพี่ใหญ่ตั้งชื่อกระทู้ว่า "ว่าด้วยเรื่อง กฎ กติกา มารยาท Traditional ของ TOAC" ได้แต่ติดตามอ่านมาเรื่อย ไม่แน่ใจว่าสงวนสิทธิ์ในการออกความเห็นเอาไว้สำหรับสมาชิกของ TOAC และTrad Gang หรือไม่ ก็เลยได้แต่ติดตามอ่านมาเรื่อย

  วันนี้เห็นพี่ใหญ่เปลี่ยนแนวมาคุยในลักษณะบอกเล่าถึงที่มา - ที่ไป ของกฎ กติกา มารยาท ฯลฯ ถ้าเป็นการคุยกันในลักษณะนี้ผมขออนุญาตคุยด้วยคน คุยในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่มีข้อเสนอแนะหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง - แก้ไขใดๆ นะครับ


  1. ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุของคันธนู ว่าจะเป็น Recurve One Piece หรือ Takedown, Longbow, Turkish Bow, Kyudo, Mongolian, Horn Bows, คันไม้หรือคันอลูมีเนียม, หรือธนูเหลาเอง, ฯลฯ


  ปีแรกที่เริ่มคิดจะเขียนกฎกติกา ก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่า ประสิทธิภาพของคันธนูสมัยใหม่ กับคันไม้เหลาเอง หรือคันฝึกหัด ที่เอามาใช้ยิงแข่ง มันแตกต่างกันมาก ประสิทธิภาพในการยิงย่อมไม่เหมือนกันแน่
  เรื่องนี้เลยเป็นประเด็นว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันของผู้เข้าแข่งขัน

  ด้วยเหตุที่สมาชิกที่มายิง Traditional มีจำนวนไม่มากพอที่จะจำกัดกลุ่มประเภทธนูให้ละเอียดกว่านี้ได้
  การจำกัด Longbow, จำกัด Takedown, One-piece, etc. เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องนำมารวมกัน
  โดยต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของคันแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน คันระดับ Hi-end เทียบกับคันไม้ฝึกหัด ยังคงมีอยู่ แต่ไม่ถือเป็นประเด็นหลัก
  1. ในเรื่องวัสดุที่ใช้ทำคันธนู ผมมองว่าวัสดุสมัยใหม่ช่วยทำให้สามารถสร้างคันธนู (Riser) ที่มีช่องหน้าต่าง (Sight Window) ที่กว้างขึ้น ซึ่งช่องหน้าต่างของคันธนูนี้ ยิ่งทำให้ลึก (Cut pat center) มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้นักยิงธนูสามารถเลือกใช้ลูกธนูได้หลากหลาย (เหมาะสมกับลักษระการแข่งขันในแต่ละแม๊ทช์) และช่วยให้การปรับจูนลูกธนูทำได้ง่ายขึ้น

 10. #20
  Registered User ยักษ์ใหญ่'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Aug 2011
  สถานที่
  มหานคร
  ข้อความ
  353
  ยินดีเลยครับ พี่อ๊อด
  ที่นี่เป็นรอบกองไฟ เราล้อมวงคุยกันได้ ครับ
  ผมลองเข้าไปดูเวป FITA หมวด 3D & Field Archery (Book 2012)

  ประเภทธนู Instinctive
  ข้อความนี้ก็น่าคิดนะ
  22.4.1.
  A bow of any type provided it complies with the common meaning of the word bow as used in target
  archery, that is, an instrument consisting of a handle (grip), riser (no shoot-through type) and two
  flexible limbs each ending in a tip with a string nock of which the riser is of a natural material (e.g.
  wood, bamboo, horn). The bow can be of a take-down type but should not contain any mechanism to
  change the weight of the bow.
  The bow is braced for use by a single string attached directly between
  the two string nocks, and in operation is held in one hand by its handle (grip) while the fingers of the
  other hand draw and release the string.

  ธนูที่ใช้ยิงประกอบด้วย handle (grip), riser (no shoot-through type), และมี limbs ซึ่งขึ้นสายไว้ที่ปลายทั้งสองข้าง
  riser ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ (ไม้, ไม้ไผ่, เขาสัตว์). ธนูสามารถเป็นแบบ take-down ได้แต่ต้องไม่มีกลไกในการปรับเปลี่ยนน้ำหนักน้าวสาย.

  ถ้าหากเราไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ว่าจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ แต่จะจำกัดว่าต้องไม่มีกลไกในการปรับเปลี่ยนน้ำหนักน้าวสาย
  มันก็รวมทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ของเราให้ชัดขึ้นนะ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ยักษ์ใหญ่ : 27-03-12 เมื่อ 05:33 PM
  ......สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
  ..........สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
  ..............สองนัยน์สายพระเนตร ทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
  ......สองพระกรรณสดับกล เพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
  ..........สองบ่าที่ทรงแบก แต่วันแรกครองพารา
  ..............แปดสิบหกพระชันษา ทั้งสองบ่ามิเคยเบา

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is ใช้ได้
 • Smilies are ใช้ได้
 • [IMG] code is ใช้ได้
 • [VIDEO] code is ใช้ได้
 • HTML code is ใช้ได้