Results 1 to 7 of 7

ชื่อกระทู้: เชิญเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูนครพิงค์...

 1. #1

  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูนครพิงค์...

  สวัสดีเพื่อนนักยิงธนูทุกท่านด้วยชมรมยิงธนูนครพิงค์ เชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันยิงธนูของชมรม
  ชื่อการแข่งขันยิงธนู NAKORNPING ARCHERY TOURNAMANT 1 SINGHA CUP

  กำหนดการแข่งขัน
  วันที่ 20 ตุลาคม 2556
  ณ สนามยิงธนูเชียงใหม่อาเชอรี่เชียงใหม่
  -----------------------------------------------

  วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
  08.00 น. เปิดลงทะเบียน
  08.30 น. ทำพิธีเปิดการแข่งขัน
  09.00 น. เปิดให้ทำการทดลอบศูนย์ระยะ 18 เมตร
  09.30 น. ทำการแข่งขันระยะ 18 เมตร จำนวน 1 สกอร์ รอบที่ 1
  11.15 น. ทำการแข่งขันระยะ 18 เมตร จำนวน 1 สกอร์ รอบที่ 2
  12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.45 น. ทำการแข่งขันรอบแพ้คัดออก
  15.45 น. ทำการแข่งขันรอบแพ้คัดออก รอบชิงชนะเลิศ
  17.00 น. พิธีมอบรางวัล และทำพิธีปิดการแข่งขัน

  ทางชมรมนครพิงค์ของอนุญาติประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
  *หมายเหตุ - ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 150 บาท/คน ได้ในวันทำการแข่งขัน
  หรือสมัครได้ที่ นายอภิชัย เที่ยวประดิษฐ์ เบอร์โทรติดต่อ 081-8842445

 2. #2

 3. #3
  บอกช้าเกินไปไหมเธออออออ โธ่ ไม่อยู่น่ะสิ
  อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ

 4. #4

 5. #5
  ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางชมรมได้แจ้งล่าช้า เนื่องจากทางชมรมได้เลือกตั้งประธานใหม่และได้ดำเนินการเรื่องระเบียบชมรม วางเรื่องการจัดแข่งขันยิงธนู
  ของชมรมในโอกาสต่อไปครับ จึงขออนุญาตนำ ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู NAKORNPING ARCHERY TOURNAMANT 1 “SINGHA CUP
  มาแจ้งให้ทราบครับ...

  ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู NAKORNPING ARCHERY TOURNAMANT 1 “SINGHA CUP
  วันที่ 20 ตุลาคม 2556
  ณ สนามยิงธนูเชียงใหม่อาเชอรี่เชียงใหม่
  --------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน NAKORNPING ARCHERY TOURNAMANT 1 “SINGHA CUP ได้วางระเบียบการจัดการแข่งขันไว้ดังนี้
  ข้อ 1 ระเบียนนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู NAKORNPING ARCHERY TOURNAMANT 1 “SINGHA CUP”
  ข้อ 2 กติกาการแข่งขัน
  ใช้กติกาการแข่งขันสากลของ WORLD ARCHERY (WA)
  ข้อ 3 ระยะที่ใช้ทำการแข่งขัน ได้แก่
  3.1 ระยะ 18 เมตร ทำการยิงจำนวน 60 ลูก ในการแข่งขันรอบแพ้คัดออกทั้งประเภทบุคคล จะทำการแข่งขันที่ระยะ 18 เมตร
  ข้อ 4 ประเภทของคันธนู
  4.1 ประเภทของคันธนูโค้งกลับ (Recurve)
  4.2 ประเภทคันธนูทดกำลัง (Compound)
  4.3 ประเภทคันธนู Bare bow & Traditional
  ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  ไม่จำกัดอายุ และเพศของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทคันธนู

  ข้อ 6 จำนวนผู้เข้าร่วม และวิธีการจัดนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
  (1) ประเภทบุคคลทั่วไป
  รับสมัครนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันในทุกประเภทรวมกันแล้ว ไม่เกิน 60 คน (ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่สนาม และช่องยิงมีจำกัด)
  ข้อ 7 การนับคะแนน
  รอบเก็บคะแนน
  (1) การบันทึกคะแนนในระยะ 18 เมตร จำนวน 60 ลูก โดยใช้หน้าเป้าแบบ 18 M VERTICAL TARGET FACE เพื่อจดอันดับในการมอบรางวัล และการแข่งขันประเภทแพ้คัดออก
  (2) สิทธิในการผ่านเข้ารอบแพ้คัดออกมีดังนี้
  2.1 ประเภทบุคคล นักกีฬาที่จัดอันดับอยู่ใน 32 อันดับแรก (รอบ 1/16) จะได้ผ่านเข้ารอบแพ้คัดออก
  (3) การแข่งขันรอบแพ้คัดออกให้ใช้กฎระเบียบของ WORLD ARCHERY
  - ในประเภทบุคคล
  ประเภท Recurve ใช้ Set System (ยิงชุดละ 3 ลูก)
  ประเภท Compound ใช้ Set System (ยิงชุดละ 3 ลูก)
  (4) ให้นักกีฬาตรวจสอบคะแนนก่อนที่จะลงชื่อในใบบันทึกคะแนน หากพบความผิดพลาดในการรวมคะแนนให้ถือเอาคะแนนที่น้อยที่สุด
  (5) ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีผู้บันทึกผลคะแนน นักกีฬาต้องบันทึกผลคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น

  ข้อ 8 อุปกรณ์ในการแข่งขัน
  (1) ให้ใช้คันธนูและอุปกรณ์ตามกฎของ WORLD ARCHERY และนักกีฬาต้องพร้อมนำคันธนู และอุปกรณ์มาให้กรรมการตรวจสอบตลอดเวลา หากมีผู้ร้องเรียนหรือมีการเรียกตรวจสอบ
  ข้อ 9 กรรมการตัดสิน
  กรรมการผู้ตัดสินจาก บริษัท เชียงใหม่อาเชอรี่ จำกัด
  ข้อ 10 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันตามวัน และเวลาที่กำหนดโดยถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันในประเภทนั้นๆ ไป
  ข้อ 11 รางวัลในการแข่งขัน
  ประเภทบุคคลทั่วไป
  (1) ในรอบการจัดอันดับเก็บคะแนน อันดับที่หนึ่ง สอง และสาม จะได้รับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  (2) ในรอบแพ้คัดออก อันดับที่หนึ่ง สอง และสาม จะได้รับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  (3) ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
  ข้อ 12 อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันท่านละ 150 บาท
  ข้อ 13 การแต่งกาย
  (1) ให้แต่งกายสุภาพและสวมรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพ
  ข้อ 14 การประท้วง
  ให้แจ้งแก่ฝ่ายกรรมการกลางผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อนำเข้าพิจารณาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและทำการตัดสินต่อไป
  ข้อ 15 ส่งรายชื่อพร้อมชำระเงินก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น.
  ข้อ 16 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวด้วยการจัดการแข่งขันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอำนาจในการพิจารณาชี้ขาด

 6. #6
  เอ้า ไม่เป็นไรครับเจอกันปีหน้า ปีนี้รอของลำปางจนจะหมดปีก็ยังไม่เห็นลำปางโอเพ่นครั้งที่ 2 สักที
  อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ

 7. #7
  Registered User
  วันที่สมัคร
  Aug 2011
  สถานที่
  Thailand
  ข้อความ
  134
  Blog Entries
  1

  ยินดีสนับสนุน

  ขอสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ครับ ในนามส่วนตัวครับ ไม่ใช่ในนาม T O A C
  T D

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is ใช้ได้
 • Smilies are ใช้ได้
 • [IMG] code is ใช้ได้
 • [VIDEO] code is ใช้ได้
 • HTML code is ใช้ได้