เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ โปรดทราบ...ๆ

เนื่องด้วยร้าน ThailandOutdoor Shop ของเรา
จะหยุดพักทำการช่วงปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558

ดังนั้น จึงเหลือเวลาอีกไม่ถึง 20 วัน
ที่ท่านจะมีเวลารีบมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าของเราไว้ก่อนช่วงหยุดยาวปีใหม่นะครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอบคุณครับ

http://www.thailandoutdoor.com/Outdo...re_to_buy.html