น่าจะได้ แต่การที่เราจะทำตอบโจทย์ลูกค้านั้นมันเป็นเรื่องยากมากค่ะ
ความรู้รอบโลก