ทิ้งราคาสภาพ รุ้น ขนาดกี่ปอน line ID schengengroup