"อะไร" ที่ทำให้ผู้สูงวัย ที่นับวัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จะเสื่อมถอย และเลือนลาง

แต่กลับเด่นชัดทุกเมื่อ เมื่อนึกถึง เรื่องราว เมื่อ 9 ปี ก่อน ชายชรา จำได้มิรู้ลืม

และทำให้ท่านยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึง

"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ"แล้วคุณล่ะ มีเรื่องอะไรบ้าง ที่ "ยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึง"